Firma budowlana

Zakład Remontowo-Budowlany mgr. inż. Jarosława Pągowskiego powstał w 1991 roku. Firma budowlana początkowo działała jako rodzinna spółka cywilna, a od 1997 roku w obecnej formie prawnej. Jest to rodzinna firma inżynierska z tradycjami od trzech pokoleń.
Właściciel firmy budowlanej Jarosław Pągowski jest magistrem inżynierem budownictwa, ukończył Wydział Budownictwa PŁ w specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Posiada od 1994 roku uprawnienia do kierowania i nadzorowania prac w budownictwie bez ograniczeń oraz do projektowania w ograniczonym zakresie i należy do Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Firma budowlana z filią w Łodzi specjalizuje się w remontach domów oraz obiektów małego przemysłu.
Zgodzie z życzeniami naszych klientów obiekty realizujemy w stanie surowym otwartym, zamkniętym, a najczęściej z wykończeniem „pod klucz”.
Realizujemy również termomodernizację budynków polegającą na dociepleniu ścian elewacji metodą lekką – mokrą, hydroizolację ścian fundamentowych i tarasów.
W związku ze swoim wykształceniem i posiadanymi uprawnieniami właściciel firmy może pełnić funkcję kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sporządzać opinie techniczne.
W ofercie naszej firmy budowlanej są również usługi projektowe, kosztorysy, świadectwa energetyczne, przeglądy budowlane, odbiory końcowe budynków.