Kierownik budowy

Właściciel firmy z siedzibą w Starym Chrząstowie (woj. łódzkie) Jarosław Pągowski posiada od 1994 roku uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej o numerze 539/94/WŁ.

Na postawie posiadanego wykształcenia (mgr inż. budownictwa) i nadanych uprawnień może kierować, nadzorować i kontrolować budowy, ich elementy konstrukcyjne oraz oceniać i badać stan techniczny w zakresie wszelkich budynków, sporządzać projekty dla budynków jednorodzinnych i innych o kubaturze do 1000 m3 oraz adaptację projektów powtarzalnych.

Jest on członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wpisanym pod numerem ewidencyjnym ŁOD/BO/7342/06.

Przy realizacjach własnych pełni on funkcję kierownika budowy bezpłatnie w ramach wykonywanych usług, a dla pozostałych obiektów cena jest do uzgodnienia i zależy od wielkości inwestycji i częstotliwości wizyt.