Projekty budowlane i opinie techniczne

W ramach świadczonych przez nas usług zajmujemy si e także projektami budowlanymi i opiniami technicznymi. W zakres naszych obowiązków wchodzą:
– projekty budowlane,
– adaptacje powtarzalnych projektów budynku (tzw. gotowych projektów do warunków lokalnych),
– projekty nadbudowy, rozbudowy, przebudowy budynku lub lokalu,
– projekty zamienne lub sporządzenie dokumentacji doprowadzającej do zgodności z obowiązującymi
przepisami dla PINB,
– projekty rozbiórki budynków,
– projekty zgłoszeniowe dotyczące np. ogrodzenia frontowego, docieplenia budynku,
– opinie techniczne,
– odbiory budynków,
– przeglądy budowlane

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług już na etapie wyboru projektu budynku, który powinien spełniać warunki określone we wcześniej wydanej Decyzji o warunkach zabudowy, lub jeśli na danym terenie jest zatwierdzony miejscowy plan zagospodarowania – w wypisie z miejscowego planu zagospodarowania.

Pomagamy również przy wypełnianiu wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla danej inwestycji.

Kolejnym etapem jest wykonanie indywidualnego projektu budowlanego lub wykonanie adaptacji powtarzalnego projektu budynku oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. Na tym etapie również służymy Państwu swoimi usługami.

Cena wykonania adaptacji projektu powtarzalnego wynosi od 1800,00 PLN i uzależniona jest od wielkości budynku i zmian w projekcie.
Dla projektów budowlanych dotyczących rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy budynku lub lokalu pierwszym etapem jest wykonanie opinii technicznej dotyczącej stanu elementów budynku i możliwości wykonania przebudowy (wg § 206.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.)

Opinie techniczne dotyczące stanu technicznego obiektów budowlanych i budynków lub ich części są w zakresie naszych usług.
Nadzór nad pracami projektowymi prowadzi w naszej firmie mgr inż. Małgorzata Pągowska posiadająca uprawnienia do projektowania i kierowania pracami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (upr. bud. nr LOD/1678/PWOK/11).
Przy wykonywaniu projektów budowlanych w zakresie instalacji posiłkujemy się uprawionymi projektantami z branży instalacji sanitarnych, gazowych i elektrycznych.