Świadectwa energetyczne i kosztorysy budowlane

Świadectwa energetyczne

Od 01 stycznia 2009 roku , po nowelizacji Prawa Budowlanego, został wprowadzony obowiązek sporządzania świadectw energetycznych dla nowo powstałych obiektów oraz lokali i budynków przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem.
Nasza firma wykonuje świadectwa energetyczne na podstawie licencjonowanego programu ArCadia-Termo, po przystępnych, wcześniej uzgodnionych cenach, z wizytą w badanym obiekcie i ustaleniem ewentualnych zmian powykonawczych i odstępstw od zatwierdzonego projektu, które wpływają na wynik świadectwa. Mamy wykupione ubezpieczenie OC dla osób wykonujących świadectwa energetyczne.

Kosztorysy budowlane

W ramach swojej działalności wykonujemy kosztorysy budowlane na potrzeby własne oraz na zlecenie innych firm lub osób.
Kosztorysy ofertowe, inwestorskie i powykonawcze sporządzamy na podstawie licencjonowanego programu Norma Pro wersja 4.40 (aktualna).
Kosztorysy inwestorskie opracowujemy w/g rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie finansowo – użytkowym (Dz. U. 130, poz 1389)
Przy sporządzaniu kosztorysów inwestorskich stosujemy aktualne cenniki Sekocenbud lub Intercenbud.

Nadzór nad pracami kosztorysowymi i świadectwami energetycznymi prowadzi w naszej firmie mgr inż. Małgorzata Pągowska posiadająca uprawnienia do projektowania i kierowania pracami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (upr. bud. nr LOD/1678/PWOK/11).
Opracowujemy również programy inwestycyjne, które stanowią podstawę oszacowania wyceny inwestycji budowlanej oraz specyfikacje techniczne będące elementem składowym dokumentacji kosztorysowej do przetargów.

Wszelkiego rodzaju kosztorysy budowlane wykonywane są przez naszą firmę z należytą starannością. Wieloletnie doświadczenie i wysokie kompetencje naszych pracowników są gwarancją wykonania precyzyjnych kosztorysów budowlanych w ustalonym terminie. Zapraszamy do współpracy z naszą firmą budowlaną.